Gartnariet æ blant dei stysste i Nårge, å he hatt en rivanes udvikling si starten.

Gartnariet J&J Wiig helde te på Orre onna ­Jærens høge himmel, noge så jer perfekte vekstførhald. På friland produsera me blommkål, kållerabi, gulerøde å litt kjinakål. Me æ blant dei fysste i lande te å levera desse varene på markede på gronn av den sannhaldiga jorå å klimaet hær på Jæren. Me produsera hovedsagligt agurka (heilårsproduksjon), tomate å bringebær i veksthus.

Me he våras egen dyrkingsfilosofi. Me broga ingen sprøytemiddle, naturlige bestøving av homle, jamne vekst. Te oppvarming broga me naturgass, så tæge avgassen Co2 inn i produksjonen sleg at dæ bler minimalt mæ udslepp. Dette ijenn auga fotosyntesen i plantene så ijenn jer bære produksjon. I tillegg så pakka me alt på garen for å ivareta den goe kvaliteten!

Gosage

img

Sjitne gulerøde

Sleg gulerødene va før i tiå!

Sjitne gulerøde helle bære på smagen, i dæ heila tatt så smage di bære. Nå dei i tillegg vare møje lengre enn di andre du kjøbe på “laget”, kan du væra sikker på at sjitne gulerøde æ dæ du ska ta mæ dæg heim te kjøleskabe ditt!


img

Saftige bringebær

Nårske bær æ best, ingen protest!

Våres bringebær æ nårske å heilt uden sprøytemiddle. Dei æ saftige, knallgoe å flotte. Perfekt te sylting, safting å baging.


img

Sprettne Agurka

Mille å goe på smagen

Agurken kjæme egentle heilt ifrå India, men he dyrkast i Nårge i hondrevis av år. Me hær i Nårge liga an faktisk så gått at dæ meste he blitt nasjonalgrønsagen våres.


img

Søde Tomate

Fargerige å saftige

Tomatå æ faktisk ei frokt, tru dæ elle ei! Hu æ saftige, søde å goe, å kan edast sleg hu æ, i salata elle suppe, å kan både steigas å kogas.


img

Kraftige Kållerabi

Nordens appelsin

Kållerabien kalle me visst for Nordens appelsin, for dæ at an innehalde så møje c-vitamin. Kållerabien æ broganes te møje meir enn bare kållerabistappå te pinnakjøde me pleie ha mæ jul.


img

Spenstige Blommkål

Fibarrige å allsidige

Hær i Nårge tenke me vel fysst å fremst på blommkålsuppa viss me ska broga blommkål i maden, men denne grønsagen kan brogast te så møje aent enn dæ.

img

Sprøe Kjinakål

Dyrka på frilann

Kjinakål kjæme frå Kjina, elles hadde dæ nokk hett noge aent… Den ska vær sprøe å goe, å brogast møje som basis i salata, men passa vel så gått i varme retta.


img

Æ dæ i sesong nå?


Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Sjitne Gulerøde Sjitne Gulerøde
Sprettne Agurka
Søde Tomate
Saftige Bringebær
Sprøe Kjinakål
Spenstige Blommkål
Kraftige Kållerabi Kraftige Kållerabi

Besøg

J&J Wiig
Vikveien 140
4343 ORRE
T: 90 19 49 69
F: 51 42 87 34
jone@jjwiig.no